Làm Biển Quảng Cáo & Cho thuê Background tại Thanh Hóa


Làm Biển Quảng Cáo & Cho thuê Background

STT

CHẤT LIỆU & TÍNH NĂNG

ĐVT

ĐƠN GIÁ

GHI CHÚ
1
Cho Thuê Khung Background (Hội nghị, Hội Thảo)
m2
100.000
Trên 50m2
2
Cho Thuê Khung Background (Hội nghị, Hội Thảo)
m2
110.000

3
Làm biển quảng cáo  (Biển đơn)
m2
150.000
Trên 15m2
4
Làm biển quảng cáo  (Biển đơn)
m2
160.000

5
Làm biển quảng cáo  (Hộp đèn)
m2
420.000
Trên 15m2
6
Làm biển quảng cáo  (Hộp đèn)
m2
450.000

7
Làm biển quảng cáo  (Nhôm hợp Kim)
m2
400.000
Trên 50m2
8
Làm biển quảng cáo  (Nhôm hợp Kim)
m2
450.000

9
Dán đề can trên  Foc mếch
m2
150.000

10
Giá chữ X  loại thường   (KT: 0.6 x 1.6m)
Chiếc
50.000

11
Giá chữ X  (KT:0.8 x 1.8)
Chiếc
60.000

12
Giá Cuốn (Giá Chữ T) loại nhựa   (KT: 0.6 x 1.6m)
Chiếc
100.000

13
Giá Cuốn (Giá Chữ T) loại nhôm  (KT: 0.6 x 1.6m)
Chiếc
120.000